Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND
Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in in ons land introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktiseren van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer praktische en efficiënte gevechtskunst. Dit door de ontstaanslegende, de vijf principes en de vormen te analyseren, uit te leggen en te gebruiken in training en gevecht.
Het bepraktiseren van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats. De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht de beoefenaren de theoretische en praktische zijde van het Wing Chun Kung Fu,
eveneens de bij deze stijl behorende levenshouding en de sociale en geestelijke instelling, aan te leren en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD

Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn wettelijke opvolger en is
de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft gekregen en nog in diens les geeft.

ERKENNING

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het bepaald niet een slechte school of organisatie te zijn.
Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet toegewezen krijgt
en er daarna op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier tenslotte hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.

Wij zijn lid van de Nederlandse Wing Chun Federatie.