Wing Chun Training

ER WORDT MET EN ZONDER PARTNER GETRAIND
Zelfs geblinddoekt moet een Wing Chun beoefenaar zich kunnen verdedigen. Hoewel Wing Chun een traditionele Kung Fu stijl is blijft het altijd een moderne gevechtskunst aangepast aan alle gevechtssituaties. De wetenschappelijke principes waarop het Wing Chun gebaseerd is blijven tijdloos.

De lichamelijke en geestelijke vaardigheden die je op doet tijdens de Wing Chun training staan borg voor een effectieve gevechtskunst die je alle voordelen van een sportieve bezigheid, maar ook van een effectieve zelfverdediging bieden. Hierdoor zal zowel je lichamelijke als je mentale weerbaarheid groeien.

Traditioneel – Maar altijd een Moderne Gevechtskunst

Tijdens de Wing Chun training zijn er geen beperkende wedstrijdregels. Alles draait maar om één ding. Je tegenstander zo snel mogelijk uitschakelen, zodat hij jou geen schade kan aanrichten.

Wing Chun is de enige gevechtskunst die zelfs geblinddoekt kan vechten.
Een vaste onderdeel van onze trainingen.

Een getrainde Wing Chun beoefenaar hoeft geen onnodig letsel toe te brengen aan zijn aanvaller en is in staat de aanval op korte en effectieve wijze om te zetten in eigen voordeel. Hiervoor bezit het Wing Chun behalve drie vormen ook nog een unieke vorm om het reactie vermogen te trainen, namelijk het wereld beroemde en beruchte Chi Sau.

Dit is een unieke oefening waarbij twee tegenstanders voortdurend met elkaars armen contact houden en zowel aanvallende als verdedigende technieken uitvoeren. Het beoefenen van Chi Sao voert de reactiesnelheid en het reflexmatig handelen op en het geeft gevoel voor richting en kracht van de bewegingen van de tegenstander.

Het trainen van het onbewust handelen is hierbij essentieel.
Hier volgt uit dat er geen plaats is voor overbodige bewegingen.
Wing Chun is voor de nadenkende mens, brute kracht wordt nooit toegepast.

Wij zijn lid van de Nederlandse Wing Chun Federatie.