AMSTERDAMSE POLITIEKORPS EN WING CHUN

Wing Chun is dé Keus van de Politiekorpsen van Hong Kong en BeijingPolitiePolitie Amsterdam maakt kennis met Wing Chun Kung Fu. Na een kennismakingsmiddag zijn nu ook leden van de Amsterdamse Politie overtuigd van de effectiviteit en praktische nut van het Wing Chun.

Tijdens de trainingsdag voor de mentale en fysieke weerbaarheid waren wij door de Amsterdamse Politie uitgenodigd om het Wing Chun te demonstreren. Heel de middag hebben de korpsleden kennis mogen maken met een aantal leden van de Federatie. Er werd door Sifu’s Wachtberger en Kooij een les gegeven waarin de Wing Chun principes op eenvoudige wijze werden uitgelegd.

Beiden werden geassisteerd door Sifu’s Schellekens, van Die en Leoné.
Na afloop waren er vele enthousiaste reacties van deelnemers, maar ook van de organisatoren van het Korps over de eenvoud, doeltreffendheid van de Wing Chun technieken en van de professionaliteit en kundigheid van de lesgevers.

Naar aanleiding van deze geslaagde dag werd er door de Nederlandse Wing Chun Federatie tweemaal per week lessen in het Wing Chun verzorgd voor het Amsterdamse Politiekorps.

Wij zijn lid van de Nederlandse Wing Chun Federatie.